Werkwijze

Oog voor resultaat en processen
DUniek werkt resultaatgerichte, transparant, procesmatig en holistisch (de mens met al zijn facetten in en met zijn omgeving). Juist mensen met Autisme AD(H)D hebben een atypisch balans tussen werk en privé. Daarom kijken wij in de bandbreedte naar dat wat nodig is en is ieder traject uniek.

Eén vast aanspreekpunt
Bij DUniek krijgt iedere klant een vast aanspreekpunt. Deze kent zijn klant door en door en is verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van de opdracht. Als aanspreekpunt is hij op de hoogte van alle stappen die de klant zet en dient daarbij als deskundig adviseur, klankbord, aanjager en coach. Tevens zorgt hij er ook voor dat er tijdige afstemming is met alle betrokken partijen. Zijn persoonlijke betrokkenheid schept de voorwaarde voor de kwaliteit, een soepel verloop en het resultaat van de opdracht.

Snel gedegen kwaliteit
DUniek heeft multidisciplinair team van coaches, reïntegratieconsulenten, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en een gespecialiseerde SPV’er. Daarom zijn we in staat in korte tijd een helder en gedegen beeld te scheppen voor de klant en de opdrachtgever en daarbij de juiste interventie te adviseren. Snelheid zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Meer informatie Algemene Voorwaarden DUniek BV.

MVO
DUniek hecht veel waarde aan sociale en ecologische duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van onze pijlers binnen de bedrijfsvoering.