Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. daarom werken wij met een privacyreglement, meer informatie Privacyreglement DUniek BV. DUniek verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke informatie
Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. DUniek gebruikt deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om u persoonlijk te informeren middels e-mail, post en/of telefoon;
  • Om u onze nieuwsbrief te sturen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten;
  • Om u optimaal van dienst te zijn wanneer u contact met ons heeft. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien u ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes of (panel)onderzoeken, gebruikmaakt van onze (mobiele) websites, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten.

U heeft wanneer u bij ons bent aangemeld recht op inzage, rectificatie of aanpassing van uw gegevens. Aanpassingen of rectificaties kunt u  een verzoek aan ons doen. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van gegevens.

E-mail
Middels e-mail houden wij u persoonlijk op de hoogte van ontwikkelingen op re-integratiegebied (waarvoor u zich heeft aangemeld) en nieuwe producten of diensten. Daarnaast ontvangt u circa 4 keer per jaar een algemene nieuwsbrief. Indien u deze niet wilt ontvangen, kunt u dit aangeven.

Beveiliging gegevens
DUniek neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op eigen beveiligde servers van DUniek en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Wij geven uw gegevens nooit aan derden door, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Klacht
Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet (helemaal) tevreden bent. Dat horen wij graag van u, zodat wij hier iets aan kunnen doen. Hiervoor hebben wij een klachtenreglement, meer informatie Klachtenreglement DUniek BV. Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar info@duniek.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Cookies
Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website. Voor deze cookies hoeft volgens de cookiewet geen toestemming gevraagd te worden.