Specifieke Autisme AD(H)D psychologische begeleiding

Iedereen heeft periodes in zijn leven waarin tegenslagen voorkomen. Voor personen met Autisme AD(H)D komen deze periodes relatief vaker voor en de huidige hulpverlening kenmerkt zich met lange wachtlijsten en helaas inadequate hulpverleners. U wilt snel en duurzaam beter worden zodat u weer snel aan de slag kan gaan. Onze specifieke Autisme AD(H)D psychologische begeleiding is erop gericht om uw Autisme AD(H)D problemen snel en kordaat aan te pakken. DUniek zet daarbij effectieve practice-based evidence begeleidingsvormen in. Indien zwaardere vormen van behandeling nodig is, maken we gebruik van ons netwerk en kunenn we u helpen bij het doorverwijzen naar de juiste instanties.

Wie?
Voor psychologische begeleiding kunt u bij DUniek onmiddellijk terecht bij problemen van uiteenlopende aard:

  • Piekeren, angst, klachten van depressieve aard;
  • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, sterfte, ongeval of agressie;
  • Problemen op het gebied van werk;
  • Dwangmatig handelen of denken;
  • Rusteloosheid en slaapproblemen;
  • Vage lichamelijke klachten;
  • Assertiviteitsproblemen;
  • Energetische problemen.

Resultaat
Vaak bent u al na enkele gesprekken weer in staat om op eigen kracht verder te gaan. U bent meer in balans, heeft meer zelfvertrouwen en zit over het algemeen beter in uw vel.

Hoe?
Tijdens een intakegesprek maakt de intaker met u een inschatting of de geboden hulp u voldoende kan helpen. Soms is aanvullend testonderzoek nodig om uw problemen duidelijk in kaart te brengen. In een volgend gesprek bespreekt u de vervolgmogelijkheden. Misschien zijn naast de begeleiding nog andere vormen van ondersteuning nodig. Dan verwijzen wij u eventueel door naar andere instanties of bijvoorbeeld een GGZ-instelling.