Loopbaancoaching

Betekenisvol werken naar vermogen, wie wil dat niet? Net te vaak ziek, het functioneren zou beter kunnen, een gebrek aan motivatie en uw energie lijkt weg te vloeien. Als dit ook voor u geldt, dan bent u hoogstwaarschijnlijk niet blij met uw situatie en wilt hierin verandering. Voor deze omstandigheden is loopbaancoaching bedoeld.

Wie?
Voor werknemers met Autisme AD(H)D die in hun huidige werk niet goed meer functioneren of dreigen vast te lopen. Wanneer het ziekteverzuim langzaam aan toeneemt of reïntegratie moeizaam verloopt wordt loopbaancoaching ingezet om werknemers te ondersteunen bij (her-) oriëntatie op werk en loopbaanperspectief.

Resultaat

  • U voelt zich weer gemotiveerd en u functioneert weer beter bij een passende en betekenisvolle functie bij uw huidige of bij een andere werkgever;
  • U voelt zich werkelijk begrepen en wordt professioneel ondersteunt in uw reïntegratietraject.

Hoe?
Tijdens een intakegesprek bepalen u en de coach de specifieke doelen voor het loopbaancoachingstraject. Een loopbaancoachingsplan wordt altijd gezamenlijk opgesteld en voor akkoord aan de werkgever voorgelegd. Het traject bestaat uit:

  • Gesprekken tussen u en een coach;
  • Vragenlijsten en opdrachten;
  • Een zelfanalyse;
  • Een loopbaanplan gebaseerd op conclusies en loopbaankeuzes;
  • Een afrondend gesprek tussen u en uw werkgever over het loopbaanplan. Bij dit gesprek is de coach aanwezig.

Als er overeenstemming is tussen u en uw werkgever eindigt de loopbaancoaching.