Jobcoaching

Twijfelt u als werknemer over uw eigen kunnen? Het ontneemt uw plezier in uw werk en zorgt er zelfs voor dat u minder voor elkaar krijgt dan dat u kunt. U wilt meer grip op uw werkprocessen krijgen en een betere samenwerking? Grote kans dat uw Autisme AD(H)D hier een belangrijke rol in heeft bij deze problemen. Dan is jobcoaching een effectief bewezen instrument om duurzaam aan uw persoonlijke werknemersvaardigheden te werken.

Wie?

  • Medewerkers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om beter te gaan functioneren;
  • Medewerkers die door hun Autisme AD(H)D gehinderd worden in hun werkvaardigheid;
  • Medewerkers in een reïntegratietraject, waarbij moet worden voldaan aan de Wet verbetering poortwachter.

Resultaat

  • Uw reïntegratietraject verloopt soepeler en versnelt daardoor;
  • Uw zelfvertrouwen neemt toe terwijl angsten en blokkades afnemen;
  • Uw communicatieve vaardigheden nemen toe;
  • De structurering van het werk verloopt beter;
  • U hervindt uw plezier in uw werk en ontdekt uw eigen meerwaarde.