Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer u als werknemer door ziekte uitvalt, is het zowel voor u als de werkgever belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn voor een zo snel mogelijke werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. Onze in Autisme AD(H)D gespecialiseerde arbeidsdeskundige onderzoekt op de vier belangrijkste vragen:

 1. Wat kan u als werknemer aan?
 2. Wat zijn reële verwachtingen?
 3. Hoe zit het met wet- en regelgeving?
 4. Wanneer deze wet- en regelgeving in te zetten?

Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten?

 • De werknemer geeft aan het werk niet meer aan te kunnen
 • Het is onduidelijk of de zieke werknemer de eigen functie weer kan hervatten
 • Wat zijn of haar arbeidsmogelijkheden zijn tijdens of na het ziekteverzuim?
 • Het reïntegratieproces verloopt niet volgens plan van aanpak

Wie?
Voor psychologische begeleiding kunt u bij DUniek onmiddellijk terecht bij problemen van uiteenlopende aard:

 • Piekeren, angst, klachten van depressieve aard;
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, sterfte, ongeval of agressie;
 • Problemen op het gebied van studie of werk;
 • Dwangmatig handelen of denken;
 • Rusteloosheid en slaapproblemen;
 • Vage lichamelijke klachten en moeizaam herstel na een blessure;
 • Assertiviteitsproblemen;
 • Energetische problemen.

Resultaat
Het resultaat is dat werkgever door het onderzoek inzicht krijgt in uw mogelijkheden van de werknemer en het wordt duidelijk welke verwachtingen reëel zijn. De arbeidsdeskundige adviseert over de oplossingen die kunnen leiden tot duurzame werkhervatting of passende arbeidsalternatieven binnen of buiten de organisatie.