Werknemer

  • Bent u als werknemer met (mogelijk) Autisme en/of AD(H)D  op zoek naar professionele en deskundige coaching bij uw loopbaanontwikkeling?
  • Bent u ziek of overspannen of wil het hersteltraject  maar niet vlotten?

DUniek heeft gespecialiseerde coaches, met aantoonbare ervaringen op het gebied van autisme AD(H)D, die u graag op persoonlijke en deskundige wijze willen en kunnen ondersteunen.

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft of gebruik wil maken van onze dienstverlening.