Kosten zieke medewerker

Voorkomen is beter dan genezen!

Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld €500 per dag, maar dit kan nog verder oplopen. U heeft te maken met zowel directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

 

Loonkosten bij arbeidsongeschiktheid

In sommige gevallen komt een werknemer direct in de Ziektewet (bij ziekte door zwangerschap/bevalling en orgaandonaties e.a.). In dat geval kunt u het loon van uw werknemer declareren bij het UWV. Maar in de meeste gevallen zult u zelf het loon van een zieke werknemer moeten uitbetalen tijdens zijn ziekte. Volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ) bent u verplicht om in de eerste twee jaar (104 weken) van de arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van het loon uit te betalen.

Reïntegratiekosten

Als een werknemer door ziekte of een ongeluk langzaam terugkeert of (tijdelijk) een andere rol gaat spelen binnen uw bedrijf krijgt u er kosten bij voor re-integratie: opleidingen, trainingen, therapeutische gerichte ondersteuning, aanpassing werkplek en hardware, kosten voor aanpassing taakverdeling, eventueel extra inhuren van arbodienst, papierwerk UWV/arbodienst en eventueel juridisch advies.

Na twee jaar

Als uw werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet volledig is gereïntegreerd maar geen 80-100% WGA- of IVA-uitkering krijgt blijft u als werkgever nog 10 jaar verantwoordelijk voor de reïntegratiekosten!