Communicatietraining

Samenwerken met mensen met Autisme AD(H)D met een hoge intelligentie kan lastig zijn en kan leiden tot ongewenste conflictsituaties. Vaak zijn mensen met Autisme AD(H)D door hun specialistische kennis erg waardevol voor de organisatie. Als werkgever/manager wilt u het beste uit uw medewerkers halen en deze Autisme AD(H)D communicatietraining gaat u the tips & trics leren.

Wie?
Voor werkgevers die te maken hebben met één van de volgende situaties:

  • U heeft een werknemer met Autisme AD(H)D waarmee u regelmatig het gevoel heeft dat u elkaar niet goed begrijpt;
  • U merkt dat in 1:1 gesprekken de gesprekken verzanden in details;
  • Uw medewerker houdt alles voor zich, communiceert inadequaat. U weet niet waar deze in het proces is;
  • U krijgt van collega’s te horen dat samenwerken met deze medewerker moeizaam en stroef verloopt.

Hoe?
6 bijeenkomsten (gemiddeld 1,5 uur) met gebruik makend van een werkboek.

Resultaat
U heeft door deze specifieke Autisme AD(H)D communicatietraining geleerd hoe u efficiënter met uw  werknemer met Autisme AD(H)D communiceert, waardoor er een betere verstandhouding ontstaat en er daadwerkelijk geluisterd en begrepen wordt.