Psychologische begeleiding

Ieder mens kent periodes waarin tegenslag de boventoon lijkt te voeren. Het is alsof u geen vat krijgt op uw problemen. Onze psychologische begeleiding is erop gericht om deze problemen adequaat weer hanteerbaar te maken. DUniek zoekt binnen haar aanbod naar de meest geschikte psychologische en/of therapeutische begeleidingsvorm. DUniek werkt samen met Emerhese; gespecialiseerde GGZ in Autisme AD(H)D. Zo nodig helpen wij u met bij het doorverwijzen.

Wie?
Voor specifieke Autisme AD(H)D psychologische begeleiding kunt u bij DUniek onmiddellijk terecht bij problemen van uiteenlopende aard:

  • Piekeren, angst, klachten van depressieve aard;
  • Problemen op het gebied van studie of werk;
  • Rusteloosheid en slaapproblemen;
  • Assertiviteitsproblemen;
  • Vermoeidheid problemen.

Hoe?
Tijdens een intakegesprek maakt de intaker met u een inschatting of de geboden hulp u voldoende kan helpen. Het kan zijn dat aanvullend testonderzoek nodig is om uw problemen in relatie met Autisme AD(H)D duidelijk in kaart te brengen. In een volgend gesprek bespreekt u met de hulpverlener de vervolgmogelijkheden. Misschien zijn naast de begeleiding nog andere vormen van ondersteuning nodig. Dan verwijzen wij u eventueel door naar collega instanties of bijvoorbeeld een GGZ-instelling.

Resultaat
Na dit traject bent beter in staat om op eigen kracht verder te gaan. U bent meer in balans, heeft meer zelfvertrouwen en zit over het algemeen beter in uw vel.