Jobcoaching

Heeft u het idee dat uw werknemers met Autisme AD(H)D minder voor elkaar krijgen dan zij kunnen?
Dit kan komen doordat zij over zichzelf twijfelen en daardoor niet scherp hebben wat hun meerwaarde is op het werk. Als u het vermoeden heeft dat dit het geval is, kunt u hen het plezier teruggeven met Jobcoaching

Wie?
Voor werkgevers met een werknemer die:

  • Een steuntje in de rug kan gebruiken om weer optimaal te gaan functioneren;
  • Door Autisme AD(H)D problematiek gehinderd wordt in zijn of haar werkvaardigheid;
  • In een reïntegratietraject zitten, waarbij moet worden voldaan aan de Wet verbetering poortwachter.

Resultaat

  • Het reïntegratietraject van uw medewerker verloopt soepeler;
  • Het ziekteverzuim en het verlooppercentage nemen af;
  • U heeft beter inzicht in de functiemogelijkheden van uw medewerker;
  • U voldoet optimaal aan de eisen vanuit de Wet verbetering poortwachter waarop het UWV beoordeelt.

Hoe?
We onderzoeken de wijze van functioneren van uw werknemer. Ook zijn of haar sociale competenties brengen we in kaart. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor coaching op de werkplek. Waar nodig treedt de jobcoach op als bemiddelaar met andere betrokkenen in de werkomgeving.