Intelligentie en competentie onderzoek

Of uw werknemers hun functie op intellectueel niveau aankunnen kan worden gemeten met het IQ (intelligentiequotiënt). Wanneer het nodig is om dit te onderzoeken, voor bijvoorbeeld een outplacementtraject, biedt DUniek een combinatie van intelligentie- en competentie onderzoek aan Deze uitkomst heeft een hoge mate van voorspelbaarheid voor de mate waarin uw (ex)-werknemer succes zal hebben in de oude of nieuwe functie.

Voor wie?

  • Voor werkgevers die willen weten of een potentiële werknemer een functie cognitief gezien aan kan;
  • Voor werkgevers die een potentiële werknemer moeten beoordelen die geen aansluitende vooropleiding genoten heeft;
  • Voor werkgevers die het intelligentie- en compententieonderzoek willen inzetten als onderdeel van een reïntegratieproces.

Resultaat
U krijgt door het onderzoek inzicht in:

  • Het intellectuele functioneren;
  • De sterke en minder sterke competenties.

Hoe?
U meldt uw werknemer aan of laat uw werknemer zichzelf aanmelden. Daarop ontvangt deze een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarin hij of zij tests maakt en met de onderzoeker een kort gesprek heeft. In een vervolggesprek bespreekt hij of zij samen met de onderzoeker het onderzoeksverslag. Mits de werknemer daarmee akkoord gaat, ontvangt u hiervan eveneens een exemplaar.

Praktisch
Duur onderzoek: maximaal een dagdeel.