Arbeidsdeskundig onderzoek

Niet alleen uw werknemer met Autisme AD(H)D is gebaat bij passend en duurzaam werk, als werkgever ziet u het liefst de juiste mensen op de juiste plek werken. Bij (gedeeltelijke) arbeidsgeschiktheid is dat niet vanzelfsprekend meer. Het arbeidsdeskundig onderzoek brengt de mogelijkheden en verwachtingen van uw medewerker in kaart en koppelt de uitkomsten aan wet- en regelgeving waar u als werkgever mee te maken heeft.

Wie?
Voor werkgevers die te maken hebben met één van de volgende situaties:

  • U heeft een werknemer met Autisme AD(H)D die door (langdurige) ziekte aangeeft het werk niet meer aan te kunnen
  • Het is onduidelijk of een zieke werknemer met Autisme AD(H)D zijn eigen functie weer kan hervatten en wat zijn arbeidsmogelijkheden zijn tijdens of na het ziekteverzuim;
  • Het reïntegratieproces verloopt zonder duidelijke oorzaak moeizaam;
  • Het einddoel van de reïntegratie is onvoldoende gedefinieerd.

Hoe?
Afgestemd op uw specifieke vraag bestaat het arbeidsdeskundig onderzoek uit de volgende stappen:

  • Inventarisatie om uw vraagstelling te formuleren aan de hand van gesprekken met werkgever en bedrijfsarts;
  • Gesprekken met werkgever en de werknemer over de functie, eigen inzichten, mogelijkheden en knelpunten en het C.V.;
  • Bedrijfsonderzoek dat de mogelijkheden van de organisatie in kaart brengt;
  • Analyse en rapport met onderzoeksresultaten en afspraken voor een plan van aanpak;
  • Eventueel vervolg zoals overleg met het UWV en arbodienst of voorlichting over financiële ondersteuningsmogelijkheden voor de werkgever.

Resultaat
U heeft door het onderzoek inzicht in de mogelijkheden van uw werknemer met Autisme AD(H)D. Bovendien wordt helder welke verwachtingen reëel zijn. De arbeidsdeskundige adviseert u over oplossingen die kunnen leiden tot duurzame werkhervatting of passende arbeidsalternatieven binnen of buiten de organisatie.