1ste en 2e spoorondersteuning

Een re-integratietraject is vaak complex en vraagt om een zorgvuldige en deskundige en in dit geval specialistische ondersteuning. DUniek biedt ondersteuning op maat om de werknemer met Autisme AD(H)D professioneel te coachen naar een passende en duurzame werkplek binnen of buiten het bedrijf.

Wie?
Voor werkgevers die specialistische ondersteuning willen voor hun werknemer met Autisme AD(H)D die door ziekte langdurig uitvalt.

Hoe
Re-integratie is altijd maatwerk. Elk traject start met een intake waarin de reden van uitval en de belastbaarheid van de werknemer wordt besproken. Hierdoor is het vinden en herplaatsen in een nieuwe functie helder. Vervolgens komen we met een gezamenlijk plan van aanpak. DUniek maakt gebruik van specialistische kennis, haar jarenlange expertise en de inzet van experts op het gebied van Autisme en AD(H)D.

Werkvorm
De volgende vormen van ondersteuning zijn mogelijk:

  • 1ste spoor: werknemer met Autisme AD(H)D krijgt ondersteuning tijdens het reïntegratietraject in de eigen functie of een andere passende functie bij de huidige werkgever;
  • 2de spoor: werknemer met Autisme AD(H)D krijgt ondersteuning tijdens het reïntegratietraject in een passende functie bij een nieuwe werkgever. Deze ondersteuningsvormen verkleinen de kans op instroom in de WIA, een loonsanctie die het UWV kan opleggen en een mogelijk verhoogde WGA premie.